Karttulan pitäjäraati

Karttulan pitäjäraati – ei poliittinen maaseudun asukkaan ääni Kuopion kaupungissa

Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, sekä alueen kehittymistä vuosittaisen toimintamäärärahan avulla.

Raatiin voi ottaa yhteyttä sähköpostilla: karttulanraati@gmail.com

KARTTULAN PITÄJÄRAATI TOIMIKAUDEKSI 9.8.2021–31.5.2023

Jaana Antikainen, varajäsen Markus Parviainen
Hannu Halonen, varajäsen Pekka Paukkonen
Emilia Halmetoja, varajäsen Hanne Parviainen
Vesa Koskinen, varajäsen Kati Vehniäinen
Tarja Kantoluoto, varajäsen Leena Pulkkinen
Margit Ropponen

Puheenjohtaja: Jaana Antikainen
Varapuheenjohtaja: Hannu Halonen


Lue uusin Karttulan kylät -esite

Esite kertoo Karttulasta ja karttulalaisista. Esitteessä on kuvauksia siitä, miten maaseutumaisessa pitäjässä on hyvä asua – täällä on tilaa elää ja hengittää. Harrastuksia löytyy kaikenikäisille, sekä luonto, järvet ja metsät tarjoavat rauhoittumismahdollisuuksia jokaiselle.

Esitteen mahdollistajana ja ideoijana on Karttulan pitäjäraati. Sen tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä. Pitäjäraati tarjoaa alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä.


Lue uusin Pitäjäraadin lehti – Asioita kot´pitäjältä (1/2021)