Karttulan pitäjäraati

Karttulan pitäjäraati – ei poliittinen maaseudun asukkaan ääni Kuopion kaupungissa

Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, sekä alueen kehittymistä vuosittaisen toimintamäärärahan avulla.

Raatiin voi ottaa yhteyttä sähköpostilla: karttulanraati@gmail.com

KARTTULAN PITÄJÄRAATI TOIMIKAUDEKSI 9.8.2021–31.5.2023

Jaana Antikainen, varajäsen Leena Pulkkinen
Emilia Halmetoja, varajäsen Suvi Riikonen
Vesa Koskinen, varajäsen Katja Karhunen
Tarja Kantoluoto, varajäsen Jaakko Kuldvere
Petri Tikkanen, varajäsen Hanne Parviainen
Hannu Halonen, varajäsen Kati Vehniäinen
Margit Ropponen, varajäsen Markus Parviainen

Puheenjohtaja: Jaana Antikainen
Varapuheenjohtaja: Vesa Koskinen


Lue uusin Karttulan kylät -esite

Esite kertoo Karttulasta ja karttulalaisista. Esitteessä on kuvauksia siitä, miten maaseutumaisessa pitäjässä on hyvä asua – täällä on tilaa elää ja hengittää. Harrastuksia löytyy kaikenikäisille, sekä luonto, järvet ja metsät tarjoavat rauhoittumismahdollisuuksia jokaiselle.

Esitteen mahdollistajana ja ideoijana on Karttulan pitäjäraati. Sen tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä. Pitäjäraati tarjoaa alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä.


Lue uusin Pitäjäraadin lehti – Asioita kot´pitäjältä (1/2021)