Karttulan pitäjäraati

Karttulan pitäjäraati – ei poliittinen maaseudun asukkaan ääni Kuopion kaupungissa

Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, sekä alueen kehittymistä vuosittaisen toimintamäärärahan avulla.

Lue uusin Pitäjäraadin lehti – Asioita kot´pitäjältä (1/2021)

Raatiin voi ottaa yhteyttä sähköpostilla: karttulanraati@gmail.com

Antikainen Jaana, vpj (Reittu Mauno)
Halmetoja Emilia (Parviainen Hanne)
Halonen Hannu, pj (Pirskanen Minna)
Kantoluoto Tarja (Laitinen Titta)
Karkkonen Veijo (Lyytinen Niilo)
Vehniäinen Kati (Kaunisto Merita)

Henkilökuvia tulossa myöhemmin.