Karttulan pitäjäraati

Karttulan pitäjäraati – ei poliittinen maaseudun asukkaan ääni Kuopion kaupungissa

Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, sekä alueen kehittymistä vuosittaisen toimintamäärärahan avulla.

Lue uusin Pitäjäraadin lehti – Asioita kot´pitäjältä (1/2021)

Raatiin voi ottaa yhteyttä sähköpostilla: karttulanraati@gmail.com

KARTTULAN PITÄJÄRAATI TOIMIKAUDEKSI 9.8.2021–31.5.2023

Jaana Antikainen, varajäsen Markus Parviainen
Hannu Halonen, varajäsen Pekka Paukkonen
Emilia Halmetoja, varajäsen Hanne Parviainen
Vesa Koskinen, varajäsen Kati Vehniäinen
Tarja Kantoluoto, varajäsen Leena Pulkkinen
Outi Koskivirta, varajäsen Margit Ropponen

Puheenjohtaja: Jaana Antikainen
Varapuheenjohtaja: Hannu Halonen

Henkilökuvia tulossa myöhemmin.