Kylät

Lue uusin Karttulan kylät -esite

Esite kertoo Karttulasta ja karttulalaisista. Esitteessä on kuvauksia siitä, miten maaseutumaisessa pitäjässä on hyvä asua – täällä on tilaa elää ja hengittää. Harrastuksia löytyy kaikenikäisille, sekä luonto, järvet ja metsät tarjoavat rauhoittumismahdollisuuksia jokaiselle.

Esitteen mahdollistajana ja ideoijana on Karttulan pitäjäraati. Sen tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä. Pitäjäraati tarjoaa alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä.